Max Zhakov – Amedeo Modigliani

Max Zhakov   Amedeo Modigliani

Francuski pisarz Max Zhakov jest zawsze wymieniany wszędzie, gdzie jest kwestią nowych trendów w sztuce, które zadeklarowały się na początku XX wieku. Był przyjazny z wieloma wybitnymi przedstawicielami ówczesnej kultury. On sam pisał teksty, znakomicie splatając fantazję i rzeczywistość.

Następnie był bliski surrealizmowi. Skończył swoje życie tragicznie – w faszystowskim obozie koncentracyjnym.

Ten portret jest charakterystyczny dla twórczości Modiglianiego, który interesował się nie zawiłymi abstrakcjami, ale tylko w człowieku i jego duszy, przezroczystym przez ciało. Kiedyś artysta powiedział: “Ludzka twarz jest najwyższym stworzeniem natury”. Nigdy nie zmienił tego credo.