Młyn wodny – Meindert Hobbema

W XVII wieku wraz z Rembrandtem Jacob van Reisdahl zdominował holenderskie malarstwo pejzażowe. Spośród amsterdamskich uczniów Ruysdael Meindert Gobbema zyskał prawie więcej chwały niż nauczyciel.