Alegoria roztropności – Tycjan Vecellio

Alegoria roztropności   Tycjan Vecellio

„Alegoria roztropności” została napisana w oleju w latach 1565-1570. Autorstwo przypisuje się włoskiemu malarzowi Tycjanowi.

Praca przedstawia trzy głowy zwierząt, patrząc w różnych kierunkach, pod trzema ludzkimi głowami. Podczas analizy obraz jest interpretowany na kilku „poziomach”.

Na tym poziomie reprezentowana jest ludzka młodość, dojrzałość i starość. Być może głowy symbolizują szerszą koncepcję czasu, przedstawiają przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Temat ten powtarza się w głowach zwierząt, które według niektórych tradycji są powiązane z odpowiednimi okresami.

Inny poziom, dzięki któremu obraz uzyskał swoją obecną nazwę, opiera się na subtelnym podpisie: „EX PRAETERITO | PRAESENS PRUDENTER AGIT | NE FUTURA ACTIONE DETURPET”. Zakłada, że ​​obraz jest w pewien sposób związany z pojawieniem się młodości Tycjana i momentem, w którym artysta zaczął myśleć o płaceniu za pochopne akty.

Tak więc obraz działa jako doradca wizualny od trzech pokoleń, wzywając do ostrożnego i ostrożnego działania, przekazując to doświadczenie swoim potomkom.

Jednak całkiem niedawno obraz został wyjaśniony w zupełnie inny sposób. Zamiast „alegorii roztropności”, temat dzieła został zdefiniowany jako „grzech i pokuta”. Z tego punktu widzenia Tycjan pokazuje niezdolność do działania w młodości i dorosłości roztropnie i roztropnie, co w starości prowadzi do żalu i smutku.

W tej płaszczyźnie obraz został zinterpretowany jako oświadczenie o roztropności, która pojawia się w starości, z doświadczeniem. Ta interpretacja obala pogląd, że osoby starsze stanowią zagrożenie dla sztuk wizualnych.

Jest wersja, która przedstawia Tycjana i jego dwóch asystentów. Nie stoi to w sprzeczności z powyższymi interpretacjami.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)