Portret dr Johanna Shiring – Lukas Cranach

Portret dr Johanna Shiring   Lukas Cranach

Cranach stworzył wspaniałe portrety przedstawicieli mieszczan. Przekazywał indywidualne cechy klientów, przenikając w głąb swoich bohaterów i znajdując dla ich urzeczywistnienia figuratywne środki odzwierciedlające wpływ włoskiego portretu.