Alegoria melancholii – Lukas Cranach

Alegoria melancholii   Lukas Cranach

Obraz “Alegoria melancholii” został stworzony przez artystę na podstawie popularnej fabuły w pierwszej ćwierci XVI wieku. Deska ma wymiary 113 x 72 cm, drewno, olej. Szczytem takich obrazów i rycin tego stylu w sztuce renesansu jest bez wątpienia grawerowanie Albrechta Dürera Melancholy I.

W Durer Melancholia jest ucieleśnieniem najwyższej istoty, geniusza obdarzonego intelektem, posiadającego wszelkie osiągnięcia ludzkiej myśli tamtego czasu, dążącego do przeniknięcia tajemnic wszechświata, ale opętanego wątpliwościami, niepokojem, rozczarowaniem i tęsknotą towarzyszącą poszukiwaniom twórczym. W Lucasa Cranacha obraz “Alegoria Melancholii” jest obrazem pustego kontemplatora życia, daremnie próbującego zrozumieć znaczenie przyszłych wydarzeń.