Męczeństwo św. Filipa – Jusepe Ribera

Męczeństwo św. Filipa   Jusepe Ribera

Ribera opracowała niektóre tematy w wielu pracach z różnymi niuansami emocjonalnymi i obrazowymi.

Jeden z nich – temat cierpienia i męczeństwa, związany przede wszystkim z wizerunkami świętych. Święty Filip był torturowany za głoszenie chrześcijaństwa. Ribera pokazała, jak kaci rzucają go na grzbiet, by oderwać skórę.

Z ogromną autentycznością napisane jest torturowane ciało świętego, muskularne ramiona i ogromne torsy oprawców. W obliczu męczennika, pięknego w jego modlitewnym cierpieniu, przeczytaj ogromną siłę wiary i gotowość do poświęcenia.