Wiolonczelista – Marc Chagall

Wiolonczelista   Marc Chagall

Jednym z jasnych i pojemnych obrazów Chagalla jest wiolonczelista. Jest wypełniony niepokojem i kreatywnym muzykiem impulsywnym grającym na wiolonczeli, reprezentującym jego ciało. Na tym obrazie Chagall podkreśla integralność natury i talentu artysty. Jest też bardzo charakterystyczny dla artysty obraz zwierzęcia wiernego człowiekowi, patrzącego na wiolonczelistę i bawiącego się z nim na małym skrzypce.

Chagall jest również znany jako wykres książki. Posiada ilustracje N. V. Gogola i Biblii do Dead Souls.

Drugie małżeństwo z Valentiną Brodską i kolejną wyprawą do Grecji zapoczątkowało nowy okres w twórczości Chagalla: światowe uznanie, najwyższe nagrody, obrazy Wielkiej Opery, witraże średniowiecznych katedr, w których głęboko duchowe i ponadczasowe obrazy współczesnego artysty wspaniale harmonijnie pasują wystawy obrazów, rysunków, witraży i rzeźb, ceramiki, mozaik i gobelinów…

Marc Chagall, który nie był akceptowany w swoim czasie w swojej ojczyźnie, szczególnie w pełni i żywo zdawał sobie sprawę ze swojego talentu w późniejszych latach twórczości, odzwierciedlał niezwykłe bogactwo gatunku w wyjątkowym, oryginalnym języku przez całą erę wielkich zmian.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)