Portret Yu. P. Makovskaya – Konstantin Makovsky

Portret Yu. P. Makovskaya   Konstantin Makovsky

Portret Julii Pavlovnej Makovsky – ulubiony model artysty na przestrzeni lat – nawiązuje do okresu najwyższego szczytu twórczości Makovsky'ego, wyróżnia się swobodnym stylem pisania, odważnymi kombinacjami kolorystycznymi, nietypowym rozwiązaniem kompozycyjnym.