Human Piece I – Rene Magritte

Human Piece I   Rene Magritte

Belgijski artysta, przedstawiciel surrealizmu, Rene Magritte, studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli. W swoich wczesnych pracach odczuwał wpływ futuryzmu i kubizmu. W 1925 roku, zbliżając się do dadaistów, współpracował w czasopiśmie Aesopage, który założyli, a jego znajomość surrealistycznej poezji i malarstwa Chirico doprowadziła do zmian w jego twórczości.

W 1926 roku artysta stworzył swój pierwszy surrealistyczny obraz „The Lost Jockey”.

Artysta zainteresował się literaturą i współczesną filozofią, co znajduje odzwierciedlenie w jego twórczości. Obraz „Human Piece I” powstał w okresie, gdy artysta interesował się problemem postrzegania publiczności, iluzoryczną naturą przestrzeni. W dziełach tego czasu uciekał się do złożonych symboli, wszelkiego rodzaju efektów.

Wynikająca z tego gra refleksji, kombinacji i porównań obrazów, identyfikacja ukrytych efektów i zjawisk otrzymanych w twórczości artysty to rozumienie psychologiczne i filozoficzne.

Inne słynne dzieła: „Zdrada obrazów”. 1928-1929. Muzeum Sztuki w Los Angeles; „Niezawodność przestrzeni”. 1965.

Galeria Narodowa w Waszyngtonie; „Klucz do pól”. 1936. Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie; „Spacer Euklidesa”.

1955. Institute of the Arts, Minneapolis; „Nieprawidłowa powtórka”. 1937.

Boymans van Beningen Museum, Rotterdam.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)