Market Wagon – Thomas Gainsborough

Market Wagon   Thomas Gainsborough

W ostatnich latach życia mistrz odchodzi od życia społecznego. W jego pracy zaczynają dominować inne motywy. Pisze szereg prac na temat życia chłopskiego.

Obrazy dzieci z kraju pisane bez słodkiej łapówki subtelnego liryzmu.

W 1786 roku Gainsborough namalował najlepsze ze swoich wspaniałych krajobrazów Market Cart. Wydaje im się, że pokazuje drogę innemu wybitnemu angielskiemu pejzażyście, Johnowi Constable'owi.