Gainsborough-Dupont – Thomas Gainsborough

Przed nami portret młodego mężczyzny w pół tury. Wspaniała grzywa włosów, młoda inspirowana twarz, elegancki wygląd, testowanie. Ostrzega cię, że jest człowiekiem o charakterze. Ale

Portret pani Graham – Thomas Gainsborough

Po przeprowadzce do Londynu w 1774 roku, Gainsborough postanowił natychmiast zyskać popularność w stolicy. Aby osiągnąć zamierzony cel, musieliście stać się najlepszym malarzem portretowym naszych

Powóz jadący na targi – Thomas Gainsborough

Jeden z najbardziej lirycznych i uduchowionych krajobrazów Gainsborough. Ciepły dzień „oryginalnej jesieni”, chłopski koń, powoli niosący załadowany wózek, wokół zmieszanego i niepokojącego małego psa. Niesamowicie

Portret córek artysty – Thomas Gainsborough

Znamy sześć podwójnych portretów córek Gainsborough. Większość z nich pozostała niedokończona. Tworząc obraz i oddychając jego duszą, Gainsborough ochłodził się do pracy. Nie można jednak

Zbieracze zarośli – Thomas Gainsborough

Artysta starał się przedstawić tutaj inne życie Anglików, inne niż życie arystokratyczne. Troje dzieci z biednej rodziny poszło do lasu na zarośla. Starsza dziewczyna trzyma