Portret córek artysty z kotem – Thomas Gainsborough

Portret córek artysty z kotem   Thomas Gainsborough

Mary, najstarsza córka artysty, ma około dwunastu lat. Margaret – około ósmej. Ten portret jest jednym z wielu namalowanych przez Gainsborougha z jego córkami.

Jak większość z nich pozostał niedokończony.

Zarejestrowane są tylko twarze dziewcząt. I na przykład, szkic kota, który został ogłoszony w tytule, aby go rozpoznać, jest trudny.