Kobieta z fanem – Francisco de Goya

Kobieta z fanem   Francisco de Goya

W 1786 Goya został malarzem dworskim. Francisco Goya był wspaniałym, delikatnym malarzem portretowym.

Podczas gdy we Francji w sztuce w ogóle, a w portrecie w szczególności, przeważa wyraźna linia, Goya wydaje się rozpuszczać swoje modele w miękkim powietrzu srebrnego światła. Taki jest obraz “Kobieta z fanem”, napisany w 1828 roku.