Portret Jana de Leeuw – Jan van Eyck

Wszystkie prace Jana van Eycka po 1436 r. Niosą echo patosu obiektywności, które w tak ostrej formie pojawiło się na obrazie “Madonna kanonika van der

Narodziny Jana Chrzciciela – Jan van Eyck

Naukowcy przypisali rysunki suwerenności van Eycka w “Turyńskiej księdze horologicznej” – księdze liturgicznej zawierającej modlitwy i śpiewy codziennego kręgu kultu. Fakt ten, nawiasem mówiąc, przemawia

Zwiastowanie Kościoła – Jan van Eyck

Obraz Jana van Eycka “Zwiastowanie”. W holenderskiej sztuce lat 20. XV wieku największą precyzję w przekazywaniu natury i przedmiotów ludzkiego życia łączy się ze zwiększonym

Ołtarz Matki Boskiej – Jan van Eyck

Ołtarz Matki Boskiej lub tzw. Tryptyk Drezdeński. Lewe drzwi ołtarza: Archanioł Michał z donatorem. Skrzydło prawego ołtarza: św. Katarzyna z Aleksandrii. Wadą skrzydła, scena: Zwiastowanie.

Madonna Lukki – Jan van Eyck

Obraz “Madonna z Lucca” lub “Mary Nursing” został namalowany przez artystę Jana van Eycka około 1430 roku. Podstawową rolę idei piękna wszechświata jako głównego trzonu