Św. Michał i Smok – Rafael Santi

Św. Michał i Smok   Rafael Santi

W zimnym krajobrazie z sylwetką płonącego miasta w oddali. Święty Michał właśnie przycisnął diabła do ziemi i ma zamiar go zabić ciosem miecza. Potwory pełzające ze wszystkich stron przypominają te stworzone przez Hieronima Boscha, podczas gdy postacie w centrum przypominają Boską Komedię Dantego z piekła rodem.

Na lewo są hipokryci w ołowianych płaszczach, skazani na podążanie ich bolesną ścieżką, a na prawo złodzieje, torturowani przez węże. Odniesienia do flamandzkich obrazów sugerują środowisko Urbino, gdzie wpływy północne były wciąż dość żywe. Wyobraźnia Rafaela, szczególnie rozwinięta w szczegółach św.

Michała, jest bardziej zrównoważona w postaci Archanioła, centrum całej kompozycji.

To poczucie równowagi i samokontroli jest dalej rozwijane w pozostałych dwóch panelach, gdzie krajobraz, wciąż pochodzenia Umbrii, podkreśla spokój figur, pomimo dramatycznego charakteru tematu. Te małe panele wskazują na moment, w którym malarz zbiera stylistyczne owoce tego, co do tej pory przyswoił, a jednocześnie przedstawia ilustrowane problemy, które zostaną opracowane w przyszłości.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)