Chrystus uzdrawia ślepca – El Greco

Chrystus uzdrawia ślepca   El Greco

Istnieją trzy prace El Greco na ten temat. Zasadniczo, powtarzają się, rozbieżności są obserwowane w niektórych szczegółach.

Wersja drezdeńska, najwcześniejsza, nie jest podpisana przez autora. Jest swobodniejszy w kategoriach kompozycyjnych, prostszy w projektowaniu, a na pierwszym planie artysta umieścił gatunkowe motywy przewodnie – psa, torbę, dzbanek – które wykluczał w kolejnych wersjach. Na zdjęciu postacie są przesuwane bliżej pierwszego planu, skomplikowana perspektywa elementów architektonicznych, można prześledzić wpływ manierystycznych technik, zwłaszcza na postać młodego mężczyzny po lewej stronie obrazu, który odwrócił się i wskazał niebo.

Dzieło to powstało pod wpływem Weneckiej Szkoły Malarstwa, w XVII wieku autorstwo przypisano Paolo Veronese, później Jacopa Bazano.

Galeria Parma zawiera najmniej znaną wersję Healing the Blind, namalowaną w oleju na płótnie. Prawdopodobnie został napisany przez artystę pod koniec jego pobytu w Wenecji. Jest to najmniejszy obraz ze wszystkich trzech Uzdrowień, płótno zostało odcięte na krawędziach, linia przycinania minęła przynajmniej na prawo od figury.

W porównaniu z wersją drezdeńską figury w kompozycji Parmy są ułożone bardziej swobodnie.

Trzeci, największy z ocalałych obrazów, Christ Heals the Blind, jest przechowywany w Metropolitan Museum w Nowym Jorku. W tym niedokończonym dziele wpływ Szkoły Weneckiej jest wyraźnie widoczny. W tle artysta tak pięknie przedstawił dwie postacie siedzące na chodniku, że płytki chodnikowe prześwitują przez warstwę farby. Zakłada się, że najbardziej wysuniętą w lewo figurą skierowaną w stronę widza jest autoportret młodego El Greco.

W XVII wieku. Ta praca była w kolekcji rodziny Farnese.

Dokładna data jego powstania jest nadal nieznana; przez długi czas wierzono, że został napisany przez mistrza na początku jego krótkiego pobytu w Rzymie. Jednak teraz sugeruję, że napisał to w Wenecji, a następnie przewieziony do Rzymu. Niektórzy badacze uważają, że powstał on w przerwie między obrazami z Drezna i Parmy.

Praca ta została wcześniej przypisana Tinoretto, później Veronese. Kopia XVII wieku przechowywana jest w Madrycie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)