Zwiastowanie – El Greco

Zwiastowanie   El Greco

Obraz hiszpańskiego malarza El Greco „Zwiastowanie”. Rozmiar obrazu to 114 x 66 cm, olej na płótnie. Cechy El Greco, który znalazł szczegółowe ujęcie w filmie „Pogrzeb hrabiego Orgaza”, na który wpływ miały takie prace artysty, jak „Św.

Marcin i nędzarz”, „Zwiastowanie” i wiele innych. Zwiastowanie jest dobre, dobre wieści.

W święto Zwiastowania, chrześcijanie pamiętają proklamację archanioła Gabriela w mieście Galilei, Nazarecie, Najświętszej Maryi Pannie, niedawno przed tym zaangażowaniem z Józefem, tajemnice wcielenia Boga Słowa od Niej. Nabożeństwo kościelne tego święta przedstawia różne okoliczności tego wydarzenia. Tropari kanonu przedstawia rozmowę między Archaniołem Gabrielem a Najświętszą Dziewicą.

Ponieważ od czasu beznasiennej koncepcji Syna Bożego ma być początkiem zbawienia rodzaju ludzkiego, Kościół w Dniu Zwiastowania wielokrotnie oświadcza: „dzień naszego zbawienia jest zjawiskiem…”.

Święto Zwiastowania należy do najstarszych świąt na cześć Dziewicy Maryi. Instrukcje obchodzenia Zwiastowania zachowane są w dowodach z IV wieku. Po pierwsze, uważa się, że celebracja Zwiastowania ma miejsce w Konstantynopolu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)