Azrael – Mikhail Vrubel

Azrael   Mikhail Vrubel

W pewnym momencie Vrubel uchwycił temat “Proroka” – pełnego wysokiego znaczenia, zainspirowanego słynnym wierszem Puszkina:

Dręczymy nasze duchowe pragnienie, Na ciemnej pustyni ciągnąłem się, – I sześciogłosowy serafin Na skrzyżowaniu pojawiłem się.

W 1898 roku Vrubel zrobił ilustrację dla “Proroka” – został zamówiony na jubileuszowe wydanie pism poety. Następnie temat “Demon” całkowicie opanował artystę, ale po chorobie powrócił do “Proroka”.

W tym obrazie olejnym pojawia się sześcioskrzydłowy serafin z mieczem i płonącą lampą w podniesionych ramionach – nie ma tu żadnego proroka – a obraz nazywa się Azrael. Tak jak w jasnym urojeniowym śnie, wąska, jak wężowata twarz anioła śmierci, powstaje z zielonkawo-niebieskiego i czerwono-liliowego palącego odcienia, na szyi jest długa i prosta, jak kolumna, oprawiona w czarne włosy, z niewidzącymi dużymi oczami. Jest to wyraz zbliżającego się, nieuniknionego losu, oblicza zemsty, jakie przyniesie ten wniebowstąpiony miecz i “węgiel palący się ogniem”.

Silna, potężna praca.