Virgin and Child – Mikhail Vrubel

Virgin and Child   Mikhail Vrubel

Vrubel najpierw zwrócił się do przedmiotów ewangelicznych podczas studiów na Akademii Sztuk Pięknych. Przeprowadzka do Kijowa – na zaproszenie historyka sztuki A. Prakhova – do prac konserwatorskich w kościele św. Cyryla i dekoracja katedry włodzimierskiej stała się doniosła.

Prace w kościołach kijowskich pomogły twórczej samoidentyfikacji artysty.

Oprócz renowacji wykonał kilka kompozycji, aby zastąpić zaginione dla Kościoła św. Cyryla, napisał ikonę „Dziewica i dziecko” i zaproponował do szkiców komisyjnych obrazów Władimira, które zostały przez niego odrzucone. Motywacją tej odmowy była rozbieżność między bizantyjską tradycją, którą musieli kierować projektanci.

Vrubel zgodził się podążać za tą tradycją, ale odważnie ją zmodernizował, wypełniając ją tragicznym psychologizmem charakterystycznym dla końca XIX wieku. Oczywiście, wraz z obrazem religijnym V. Vasnetsova i M. Nesterova, w końcu, po spełnieniu porządku, takie podejście nie mogło się dogadać. A. Prakhov powiedział, że prace Vrubla są tak oryginalne, że należy zbudować dla nich oddzielny kościół w zupełnie nowym stylu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)