Keepers of Secrets – Jackson Pollock

Keepers of Secrets   Jackson Pollock

Ta praca, którą Pollock pokazał na swojej pierwszej indywidualnej wystawie, Pollock, która odbyła się w listopadzie 1943 roku, przyciągnęła szczególną uwagę krytyków.

Jak wspominał później Clement Greenberg: „w tym czasie byli inni utalentowani i bardziej udani artyści, ale żaden z nich nie mógł wyrazić się w swoich obrazach tak uczciwie i imponująco, jak zrobił to Pollock”. Pollock przedstawił dwie abstrakcyjne postacie „strażników”: postać kobieca jest po lewej, a postać męska po prawej.

„Strażnicy” starannie rozważają przerażony fragment. Niektóre z tych symboli zapożyczył artysta z afroamerykańskiego malarstwa prymitywistycznego, z drugiej strony z mitologii. Niektóre znaki bezpośrednio odsyłają nas do światów sztuki Picassa i Miro.

Opierając się na fakcie, że Pollock lubił psychoanalityczną teorię Junga, można przypuszczać, że postacie przedstawione przez artystę mają na celu wyrażenie tajemniczych obrazów zrodzonych z jego podświadomości.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)