Portret Valabreque – Paul Cezanne

Portret Valabreque   Paul Cezanne

Zwykle Cezanne malował portrety ludzi, których dobrze znał. Tłumaczy to między innymi fakt, że podczas jego niezwykle swobodnej pracy trudno było znaleźć model, który zgodziłby się pozować dla niego.

Jednak Cezanne stosował się również do usług sług, ale w tych przypadkach jego obrazy były skrzyżowaniem portretu i malarstwa rodzajowego. Przykładem tego jest „stara kobieta z różańcem”, ok. 1896.

Często postać ludzka w Cezanne stała się tylko elementem martwej natury, przedstawianej z taką samą beznamiętnością jak przedmioty nieożywione. Jednak niektóre portrety Cezanne'a są pełne ekspresji – na przykład „Portret Valabreque”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)