Kazań – Alexey Bogolyubov

Kazań   Alexey Bogolyubov

Na Stałej Wystawie Artystów Rosyjskich w Sankt Petersburgu w 1862 r. Uwagę Kazanie otrzymał obraz Aleksieja Pietrowicza Bogolubowa Kazań. Artysta opowiedział o historii powstania tego płótna w swoich wspomnieniach „Uwagi żeglarza-artysty”. „W Moskwie postanowiliśmy wraz z bratem przyjąć zaproszenie od dyrektora towarzystwa żeglugowego wzdłuż Wołgi” Samolot „B. A. Glazenap, dawnego znajomego marynarki wojennej, aby popłynąć wzdłuż Wołgi wiosną od Twer do Astrachania, aby sporządzić przewodnik.

Mój brat wziął część literacką, a ja wziąłem ilustrację. Rozmawiali ze sobą o prawie do zabrania ze sobą swoich żon, aw połowie maja popłynęli, a nawet mogli poczuć humor „Down Mother Volga”, ponieważ podróż była ciekawa, a tym bardziej dla mnie, która żyła jako żeglarz i artysta za granicą pojęcia o twojej ojczyźnie. Ponieważ rozmawiałem ze wszystkimi o tej podróży, wiadomość dotarła do Wasilija Aleksandrowicza Kokorewa, który zaprosił mnie do rozmowy z jego domem w Ertel Lane, a następnie poprosił mnie o napisanie do niego najpierw Niżnego Nowogrodu z targami, Kazań i Jarosław, oferując dla każdego obraz 3 tys. rubli. „

Na obrazie Bogolububow przedstawiał rzekę Kazankę, mury miasta zmieniające kolor na niebieski z dzwonnicami i wieżami, oryginalny pomnik świątynny na wyspie, łączący motywy starożytnego Egiptu i starożytności. Dziś pomnik poległych żołnierzy podczas zdobycia Kazania 2 października 1552 r. Wraz z wieżą Syuyumbike i wieżą Spasskaya jest architektonicznym symbolem Kazania. Pomnik wzniesiono na masowym grobie żołnierzy, którzy zginęli podczas szturmu na Kazań. Początkowo w tym miejscu znajdował się Klasztor Wniebowzięcia NMP, ale z powodu wiosennych wycieków musiano go przenieść na sąsiednią górę Zilan-tau.

W miejscu grobu wzniesiono kaplicę, w której służyli mnisi z klasztoru Zilant.

Po zwycięstwie nad Napoleonem w 1812 r. Opat klasztoru Archimandryta Ambroży zorganizował zbiórkę pieniędzy na budowę godnego pomnika i przedstawił cesarzowi projekt filaru. Pomysł spodobał mi się Aleksander, poinstruował metropolitalnego architekta NF Alferowa, aby sporządził godne wydarzenie, a od siebie i swojej rodziny wniósł dziesięć tysięcy rubli. Ponad sto tysięcy rubli zebrano przez subskrypcję w całej Rosji.

23 czerwca 1823 r. Arcybiskup Ambrose uroczyście poświęcił pomnik świątynny.

Wewnątrz znajdował się Kościół Zbawiciela, nie pod rękami człowieka, pod podłogą – krypta ze szczątkami poległych żołnierzy. Ukoronowana świątynia nie jest zwykłym krzyżem, a obraz zakonu wojskowego – żołnierzem Krzyża św. Jerzego.

W 1830 r. Pomnik zaczął się rozpadać. Architekt P. G. Pyatnitsky zrekonstruował go, zmieniając wygląd. Obraz „Kazań” został następnie zakupiony przez carewicza Aleksandra Aleksandrowicza, przyszłego Aleksandra III, w którego kolekcji osobistej przechowywano ponad 50 dzieł Bogolubowa.

Ogólnie rzecz biorąc, rodzina Romanowów posiadała około 70 jego dzieł, nie licząc 30 historycznych obrazów bitewnych zamówionych dla Wojskowej Galerii Pałacu Zimowego.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)