Rainbow – Alexey Savrasov

Rainbow   Alexey Savrasov

Niewątpliwie sztuka Sawrasowa, jego sam stosunek do natury, ma swoistą religijność. Okazało się to nie tylko w obrazach namiotów i głów klasztorów, kościołów i dzwonnic wznoszących się ku niebu. W bardzo kompozycyjnych i wyobrażeniowych zasadach dzieł Savrasova istnieje szczególna intensywność jego poczucia uniwersalnych sił bytu, połączenia najlepszych na ziemi iw duszy człowieka z niebem i płynącym z niego światłem.

To znaczenie jest wspaniale przekazane w jednym z arcydzieł Savrasovsky – obraz “Tęcza”.

Chwytając wioskę na pagórku, do którego wznosi się ścieżka z rzeki z drabiną ułożoną na zboczu, artysta umieścił obraz mokrego aksamitu zielonej trawy przedzierającego się przez chmury słońca i łagodne, jakby topniejąca tęcza, tyle miłości i poezji, że zwykły motyw wioski jest postrzegany jako obraz pewnej “drabiny” zapraszającej do duchowego wzniesienia, łączącej siły światła “boskiego świata”. Blisko do “Tęczy” w sensie przenośnym obrazu “U bram klasztoru”.

Savrasov niejednokrotnie przedstawiał to piękne zjawisko natury, w którym od czasów starożytnych istniało głębokie znaczenie w Biblii – “znak przymierza między Bogiem a człowiekiem”. Po odciśnięciu wioski na wzgórzu, do którego wznosi się ścieżka z rzeki z drabiną ułożoną na zboczu, artysta umieścił obraz mokrego aksamitu zielonej trawy, przedzierając się przez chmury słońca i łagodne, jakby topniejąca tęcza, tyle miłości i poezji, że zwykły motyw wioski jest postrzegany jako obraz pewnej “drabiny” zapraszającej do duchowego wzniesienia, łączącej siły lekkie “boskiego stworzenia”. Blisko tęczy w sensie przenośnym i obrazy u bram klasztoru i krajobrazu z tęczą.

Interesujące jest porównanie Savrasovsky Raduga z obrazem o tej samej nazwie, napisanym w latach 1900-1905 przez innego wybitnego rosyjskiego malarza krajobrazu – “malarza” Arkhipa Kuindzhiego, który również dostrzegł głęboki sens tego fenomenu, ale uchwycił go jako rodzaj monumentalnego “łuku” w majestatycznej świątyni natury.