Portret Gabriela Faure'a – John Sargent

Portret Gabriela Faure'a   John Sargent

Sargent był świetnym rysownikiem. Pracował przy użyciu węgla drzewnego, kredy, ołówka i atramentu. Jego “Portret Gabriela Foreta” to jeden z wielu rysunków, w których artysta uchwycił obraz swojego ulubionego kompozytora.

Niektóre rysunki Sargenta są szkicami przygotowawczymi do obrazów, inne można uznać za prace całkowicie niezależne. Takie gotowe rysunki z węglem drzewnym Sargent zaczął tworzyć w latach 90. XIX wieku, kiedy jego sława była tak wielka, że ​​niektórzy klienci zamiast portretu z olejem mogli być zadowoleni z podobnego wzoru wykonanego z węgla drzewnego.

Tylko po to, żeby był “wielkim Sargentem”. W sumie artysta stworzył około 600 takich portretów.