Niemowlęta Romulusa i Remusa – Sebastiano Ricci

Niemowlęta Romulusa i Remusa   Sebastiano Ricci

Obraz włoskiego artysty Sebastiana Ricciego “Infancy of Romulus and Rem”. Rozmiar obrazu to 185 x 170 cm, olej na płótnie. Obraz przybył do Ermitażu w 1920 r. Z Państwowego Funduszu Muzealnego, wcześniej zdjęcie było przechowywane w pałacowo-muzeum księcia Jusupowa.

Opowieść o wychowaniu założycieli Rzymu, braci bliźniaków Romulusa i Remusa, oparta na starożytnych źródłach, była dość popularna w sztuce artystów baroku i rokoka. W 1698 roku Ricci opuszcza Mediolan, wraca do Wenecji i mieszka tam z przerwami przez dziesięć lat, od czasu do czasu opuszczając republikę, aby spełnić kolejne prestiżowe zamówienie. Ten okres twórczości artysty oznaczał poważną pasję malarstwa Ricci Veronese.

Niektóre dzieła Sebastiano Ricciego, stworzone w tym okresie, przypominają wspaniałe, wielopostaciowe kompozycje wielkiego weneckiego malarza drugiej połowy XVI wieku. Na przykład 24 sierpnia 1700 roku Sebastiano Ricci skończył pisać obraz o wysokości ponad pięciu metrów “Św. Grzegorz Wielki, kłaniając się przed Maryją Dziewicą” dla kościoła San Justin w Padwie.