Portret A. S. Puszkina – Peter Sokolov

Portret A. S. Puszkina   Peter Sokolov

“Znałem Puszkina w 1832 roku i dobrze pamiętałem jego twarz, zwłaszcza że twarz Puszkina była tak charakterystyczna, że ​​mimowolnie odcisnęła się w pamięci każdego, kto go spotkał, zwłaszcza w tych, którzy z pewnym szacunkiem dla poety.

Kiedy po raz pierwszy pokazałem akwarelę Sokołowa, natychmiast powiedziałem: “To jedyny prawdziwy Puszkin”. “Akwarela powstała, jak zakładają Puszkini, za pośrednictwem brata AO Smirnovy, Arkadego, któremu Puszkin przedstawił swój portret.

Następnie był w “oświeconej literaturze i sztuce amatorskiej” P. BC Batyushkov. Później portret Puszkina należał do A. A. Bakhrushina, założyciela Państwowego Centralnego Muzeum Teatralnego w Moskwie. Artysta podpisał portret, który już sam wskazuje na uznanie autora jego pracy.