Duet – David Teniers

Duet   David Teniers

Obraz Teniers, stworzony na początku 1640 roku, można interpretować jako duet miłosny młodej chłopki wykonującej piosenkę i młodego mężczyznę grającego na fajce. Przez długi czas śpiewanie i granie muzyki uznawano za symbole miłości, o czym świadczy motto godła “Amor docet Musicam”.

Grawerowanie tego emblematu, stworzonego przez Crispina de Pass, stało się powszechne na początku XVII wieku. Godło stało się szczególnie popularne po jego opublikowaniu w książce “Nucleus Emblematum” Gabriela Rollenhagena, opublikowanej w 1611 roku w Kolonii.

Na godle centralnej części znajduje się Kupidyn z lutnią, przedstawiony na tle krajobrazu z budynkami i kobieta grająca muzykę i dwóch mężczyzn. W obrazie Hermitage scena jest przenoszona w kierunku gatunku i jest przedstawiana w kategoriach codziennych, gdzie nie ma miejsca na figurę amora. Tak więc w Teniers stary emblemat zyskał realistyczną interpretację.

Wraz z tym młody człowiek grający na fajce i śpiewająca dziewczyna personifikują alegorię Słuchu, a także muzyk w filmie “Fletowy gracz”.