Malarz w swoim studio – David Teniers

Malarz w swoim studio   David Teniers

W pewnym momencie utwór nazwano autoportretem Teniers. Chociaż założenie to nie jest obecnie potwierdzone, obraz jest w dużej mierze autobiograficzny. W każdym razie wyrażał poglądy Teniers na temat malarza gatunku swoich czasów.

Uderzająca nieestetyczna i przysadzista postać, krótkie, stwardniałe dłonie z kciukami. Ale jednocześnie widać, jak zręcznie te ręce trzymają pędzle i paletę z farbami, które postać wydaje się doskonale posiadać. Twarz artysty jest rustykalna, ale świeci szczerą życzliwością.

Na tym kontraście między zewnętrzną nieatrakcyjnością a wewnętrznym pięknem osoby kreatywnej buduje się obraz malarza Teniers. We wczesnej subskrypcji “Autoportret” praktykant jest przedstawiony w tle po prawej stronie, siedząc przy sztaludze plecami do widza. Podobny rysunek ucznia jest widoczny na tym zdjęciu.

Powtarza kompozycję “Autoportretu” w lustrzanym odbiciu, ale twarze malarzy w dwóch porównywanych portretach różnią się znacznie od siebie.