Ugolino ze swoimi synami w lochu – Hives Blake

Ugolino ze swoimi synami w lochu   Hives Blake

Blake nie miał czasu na ukończenie cyklu ilustracji do Boskiej komedii Dantego. Pracę nad nią rozpoczął w 1824 r. Na prośbę Johna Linnella. Około stu rysunków Blake'a dotyczących tego cyklu dotarło do nas, a tylko niektóre z nich zostały namalowane przez samego autora.

Artyście udało się przetłumaczyć siedem rysunków na płyty grawerujące, ale nigdy nie ukończył żadnego z nich.

Wiersz Dantego poruszał Blake'a tak bardzo, że niezależnie nauczył się włoskiego – aby lepiej zrozumieć wszystkie semantyczne i emocjonalne podteksty tekstu. Jego angielskie tłumaczenie “okradło” “Boską komedię”, migocząc z najbardziej subtelnymi niuansami znaczenia. Oto następujące ilustracje: “Ugolino ze swoimi synami w lochu”, “Anteus, obniżenie Dantego i Virgila do ostatniego kręgu piekła” oraz “Dante i Beatrice”.