Czytanie Marii Magdaleny – Rogier van der Weyden

Czytanie Marii Magdaleny   Rogier van der Weyden

Czytanie Marii Magdaleny [1435] Obraz Czytanie Marii Magdaleny z 1435 r. Można warunkowo uznać za “włoskie” doświadczenie malarza. Maria Magdalena w zielonkawej sukience siedzi oparta o małą komodę. Starannie napisane fałdy sukienki i nakrycia głowy sprawiają, że postać wygląda jak rzeźba.

Skoncentrowany wyraz jej twarzy wskazuje, że wszystkie jej myśli są skierowane do książki, którą czyta. Dalej – naczynie z kadzidłem. Inne postacie i sam krajobraz mówią, że podczas pracy nad swoimi dziełami artysta nigdy nie zapomniał, że żyje na ziemi, a świat wokół niego jest ziemskim światem.