Czytanie – Gerhard Richter

Czytanie   Gerhard Richter

Wielu artystów zwróciło się do tej historii, a na obrazie “Czytanie” Gerharda Richtera widzimy także młodą kobietę czytającą.

Stoi bokiem do nas, czysty profil, łagodne wygięcie szyi, blond włosy, zebrane w spinkę z tyłu głowy – nic zbędnego i wymyślonego. Harmonia kolorów i obraz psychologiczny przedstawiony na zdjęciu dziewczyny mówi o wysokich umiejętnościach i talencie artysty.