Chrystus w domu Marty i Marii – Jan Vermeer

Chrystus w domu Marty i Marii   Jan Vermeer

Religijne płótna Vermeera, które do nas dotarły, są uderzająco odmienne od dzieł gatunku malarza. Historycy sztuki uważają, że obraz “Chrystus w domu Marty i Marii” był pierwszym niestandardowym obrazem Vermeera. Jest napisany w tradycji szkoły w Utrechcie, a niektórzy badacze mistrza uważają, że jest to dowód na to, że Vermeer studiował malarstwo przez jakiś czas poza rodzimym Delft.

Oprócz “Chrystusa w domu Marty i Marii” znane są dwa inne płótna religijne Vermeera – stosunkowo niedawno odkryta “Święta Praxia” i “Alegoria wiary”, stworzone najprawdopodobniej na początku lat 70. XVII wieku. Najwyraźniej artysta napisał oba obrazy na zamówienie i dlatego nie mógł swobodnie wybrać fabuły.

Nie można nazwać kompozycji tych dzieł charakterystycznych dla stylu Vermeera. Tak więc w “Chrystusie w domu Marty i Marii” iw “Świętej Praxii” postacie zdają się “wisieć” w pewnej nieokreślonej, warunkowej przestrzeni, co jest bardzo dziwne dla mistrza malarstwa rodzajowego, którym był Vermeer.

Kompozycja “Allegories of the Faith” jest bardziej zgodna ze zwykłym stylem, ale przeciążenie tego obrazu z przemyślanymi, nienaturalnymi i niepotrzebnymi szczegółami oddziela go od najlepszych dzieł artysty, gdzie każdy szczegół jest niezastąpiony.