Kalwaria – Rogier van der Weyden

Prezentowana praca jest jedną z ostatnich głównych kompozycji van der Weydena. To założenie jest potwierdzone przez wysoce stylizowane formy z ostro zdefiniowanymi konturami, redukcją aspektu

Portret Filipa Dobrego – Rogier van der Weyden

Ten portret Filipa Dobrego, księcia Burgundii, pięćdziesiąt-coś. Osobowość księcia jest interesująca na wiele sposobów. Wiadomo więc, że za życia chciał zostać kanonizowany, dlatego pościł bardzo

Pieta – Rogier van der Weyden

Zwróć uwagę, jak odmienny styl ma ta praca od słynnego „Descent from the Cross”, napisanego dekadę wcześniej. Zauważamy jednak, że zarówno w Drink, jak iw

Tryptyk Braque – Rogier van der Weyden

Spośród wszystkich dzieł, które zostały nam przekazane przez Rogiera van der Weydena, jest to najbardziej dokładne data. Na tylnej stronie tryptyku znajdują się herb obywatela