Torinomati pielgrzymka na polach Asakusa – Ando Hiroshige

Torinomati pielgrzymka na polach Asakusa   Ando Hiroshige

Akcenty kolorów, które nie są związane z samym obrazem, poprawiają dekoracyjny dźwięk arkuszy. To nowa jakość, która rozwinęła się w pracach Hiroshige dopiero w latach 50. XIX wieku.

Percepcję wielu krajobrazów serii jako prac dekoracyjnych promuje także jasna różnorodność kolorów, a często niezwykła kompozycja.

Struktura kompozycyjna rycin z „Stu słynnych typów Edo” nie jest całkowicie charakterystyczna dla Hiroshige. Wśród arkuszy z tej serii mamy do czynienia z dwoma głównymi rodzajami krajobrazów: bezpośrednimi szkicami z natury i typami, w których dominują cechy dekoracyjne. W tej serii Hiroshige odkrywa nowe, japońskie rozumienie zadań stojących przed krajobrazem, które nie jest szczególne nawet dla Hokusai.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)