Chłopka z wiadrami – Kazimierz Malewicz

Chłopka z wiadrami   Kazimierz Malewicz

Obraz cyklu chłopskiego, który z pewnością zasługuje na uwagę, jest dziełem „Chłopska kobieta z wiadrami”. Tutaj postać chłopki, zaangażowanej w codzienną pracę, jest prezentowana na całym polu obrazu. Jest uproszczona, prymitywistyczna, celowo powiększana i deformowana dla większej ekspresji i znaczenia.

Malewicz starał się bardzo wyraźnie przekazać kolory i zachować ściśle utrzymaną płaskość. Wieśniacy, ich praca i życie były wywyższone i uwielbione. Chłopi Malewicza, jakby zbudowani z zakrzywionych twardych arkuszy z metalicznym połyskiem materiału, z całym ich schematem pierwotnie posiadali rozpoznawalne formy prawdziwych postaci męskich i żeńskich, a „Chłopska Kobieta z Wiaderkami” nie jest wyjątkiem.

Jej potężna postać jest umieszczona w profilu i imponuje swoją monumentalnością. W porównaniu z „chłopem” na tym zdjęciu postać kobiety składa się w całości z cylindrów i stożków, ale nadal przypomina postać ludzką.

Obraz ten był jednym z tych, które zapoczątkowały tworzenie nowej struktury artystycznej obrazu: zaprojektowano go tak, by nie oddziaływał na widza fabułą, tematem, ale przede wszystkim ekspresyjną grą elementów malarskich. Obrazy Malewicza mają własną logikę i ekspresję, są zbudowane na kombinacjach odcieni i kontrastów i wyróżniają się złożoną kompozycją.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)