Oak Grove – Mikhail Konstantinovich Klodt

Oak Grove   Mikhail Konstantinovich Klodt

Obraz nie jest zbudowany zgodnie z zasadami akademickimi: nie ma planów dalekiego zasięgu, a bliskie i środkowe są napisane z taką samą starannością. Ze względu na fakt, że nacisk kładzie się na życie lasu, powstaje szczegółowa opisowość szczegółów, które zdają się istnieć samodzielnie, bez połączenia ich koloru. Natura jest pokazana jako zamieszkała przez człowieka, ale jest nadal pozaspołeczna.

Wizerunek biednej wiejskiej chaty nie jest widoczną postawą praw autorskich. Z faktu, że artysta z równą uwagą wypisuje liście, korę, trawę, ziemię, kłody, pnie, można wywnioskować, że nadal nie może on przyjąć natury w sposób całościowy. To samo badanie szczegółowości światłocienia pokazuje, że najważniejsza rzecz nie jest odizolowana od drugorzędnej.

Wydaje się, że natura stanowiła dla artysty w jego studio.