Wielki Książę Andrei Bogolyubsky – Słońca Fedora

Wielki Książę Andrei Bogolyubsky   Słońca Fedora

Święty Błogosławiony wielki książę Andriej był synem wielkiego księcia Jurija Dołgorukiego i wnukiem Władimira Monomacha. Od dzieciństwa wyróżniał się miłością do nabożeństw i rozdawał hojne jałmużnę. W 1155 roku, bez pytania o ojca, książę Andrzej udał się na ziemię Władimir-Suzdal, gdzie przeniósł z Wyszgorodu Ikonę Świętej Dziewicy Władyki.

Tutaj ukazała mu się Najczystsza Dziewica, nakazując założyć klasztor na cześć Jej Narodzenia. Książę kazał napisać ikonę w tej formie. jak ukazała mu się Matka Boża. Ikona ta nosiła nazwę Bogolyubskaya, a także klasztor, który powstał tutaj.

Wybrany w czasie recesji, książę Andrzej, po raz pierwszy w Rosji, ustanowił autokrację, dbając o ochronę i wzmocnienie swojej ziemi.

Pod jego panowaniem księstwo Suzdal rozszerzyło się i stało się nowym centrum rosyjskich ziem, a książę Andriej stał się pierwszym księciem wielkiego rosyjskiego. Zbudował wiele klasztorów i świątyń. Został zabity w spisku dworzan w 1174 roku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)