Nagrobek autorstwa Michała Anioła Buonarrotiego

Nagrobek autorstwa Michała Anioła Buonarrotiego

“Pozycja w trumnie” – wczesny niedokończony obraz Michała Anioła Buonarrotiego, który pokazuje, jak ciało Chrystusa, zabrane z krzyża, zostaje przeniesione do trumny. Naukowcy zauważają w tej pracy pewne sprzeczności z tradycyjną ikonografią tej fabuły, które utrudniają jednoznaczną identyfikację bohaterów.

Św. Jan Ewangelista jest zazwyczaj przedstawiany w czerwonym stroju i długich włosach. Oznacza to, że jest tu na lewo od Chrystusa i uczestniczy w przekazywaniu Jego ciała, chociaż z reguły tego nie czyni, ale stoi obok Maryi Dziewicy, wspierając i pocieszając Ją.

Inne postacie to prawdopodobnie Nikodem i Joseph Arimafein. Klęcząca postać po lewej jest najwyraźniej Marią Magdaleną. Obraz Madonny jest ogólnie zarysowany tylko w prawym dolnym rogu, zawsze jest – po prawicy Chrystusa.