Adoracja pasterzy – Martin Schongauer

Adoracja pasterzy   Martin Schongauer

Martin Schongauer – jeden z największych mistrzów sztuki europejskiej XV wieku. Największą sławę zdobył jako grawer. W malarstwie praca artysty oznaczała przejście od tradycji gotyku do zasad renesansu. W jego pracach krajobraz i martwa natura zaczynają odgrywać dużą rolę.

Schongauer studiował sztukę u swojego ojca.

W młodości podróżował do Burgundii, Holandii, prawdopodobnie do Włoch. Znaczący wpływ na jego twórczość mieli holenderscy malarze Rogier van der Weyden i Hugo van der Goes. W 1471 r. Schongauer osiadł w Colmar, gdzie stworzył warsztat, aw 1489 r. Przeniósł się do Bereyzah. „Adoracja pasterzy” odnosi się do rozkwitu artysty.

To dzieło z tzw. Małych ołtarzy domowych. Przestrzenne konstrukcje, proporcja proporcji w przedstawianiu postaci, szczególnie podkreślone gesty – wszystko to służy podkreśleniu tego, co najważniejsze – urodzonego Chrystusa, którego mała postać na białym płótnie przyciąga uwagę widza.

Rozważanie kompozycji, charakterystyczne dla sztuki Schongauera, a także włączenie krajobrazu, to te innowacje, które znacząco zmieniły podejście do tradycyjnych przedmiotów, nadając im szerszą interpretację. Inne słynne dzieła: „Mary w różowej altanie”, 1473, Kościół św. Martina, Colmar; „Pojawienie się Chrystusa do Marii Magdaleny”. 2 piętro XV wiek.

Unterlinden Museum, Colmar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)