Adoracja pasterzy – Anton Raphael Mengs

Adoracja pasterzy   Anton Raphael Mengs

Płótno “Adoracja pasterzy” napisane przez Mengesa w Rzymie specjalnie dla hiszpańskiej kolekcji. W tej pracy, która jest ważna dla zrozumienia pracy artysty, widać wyraźnie wpływ na jego dzieła włoskiej tradycji. Jednak zimny rysunek, szczególna elegancja w przedstawianiu aniołów, obciążenie figurami i szczegółami oraz niemal emaliowane malowanie sprawiają, że praca ta jest częścią sztuki rokokowej.

Centrum kompozycji obrazu jest obrazem Madonny pochylonej ku Niemowlakowi. To najjaśniejsze miejsce na zdjęciu, jakby zanurzone w półmroku. Obok nich słabo oświetlony profil w stronę postaci pasterzy na ziemi siedzi Józef. Za nim artysta przedstawił swój autoportret z uniesioną ręką. Po drugiej stronie Madonny są pasterze.

Uwaga, jaką Mengs przywiązuje niemal do rzeźbiarskiej interpretacji mięśni nóg i ramion, mówi o zainteresowaniu artysty karawagizmem jako realistycznym trendem we włoskim malarstwie.

Prace Mengsa mówią, że artystę równie przyciąga realistyczny i kontrastowy światłocień, typowy dla dzieł Caravaggia, oraz słodki styl rokokowego malarstwa. Ale w portretach Mengs wie, jak trzymać się jednego języka obrazkowego, co czyni je bardziej znaczącymi.