Autoportret – Lucas Cranach

Autoportret   Lucas Cranach

Autoportret Lucasa Cranacha Starszego, portret stworzony przez artystę w wieku 77 lat. W rzeczywistości zdjęcie nazywa się „Autoportret w 77 roku życia”. Rozmiar 67 x 49 cm, drewno, olej. Pierwsza trzecia XVI wieku była dla Niemiec okresem rozkwitu kultury renesansowej, która miała miejsce w atmosferze intensywnej walki klas w epoce reformacji.

Niepokoje chłopskie, do których dołączyły niższe klasy miejskie, do końca pierwszej ćwierci XVI wieku. rozwinęło się w potężny ruch rewolucyjny, który zdobył ogromne połacie południowo-zachodnich ziem niemieckich.

W serii powstań znalazły się opozycyjne nastroje rycerskie i mieszczańska ludność miast. Rewolucyjny wzrost wysunął wiele wielkich osobistości. Imiona bohaterskiego przywódcy rewolucji chłopskiej, Thomasa Müntzera, przywódców rycerskich powstań Franza von Sickingen i Ulricha von Huttena, szefa niemieckiej reformacji, Marcina Lutra, są powiązane z jedną z najjaśniejszych stron niemieckiej historii. Walka rewolucyjna, jakiej doświadczyły Niemcy w pierwszej ćwierci XVI wieku, miała ogromne znaczenie dla wszechstronnego rozwoju kultury niemieckiej. W tym okresie kraj doświadczył wysokiego wzrostu duchowego.

Rewolucyjne pomysły generowane przez wzrost krajowej samoświadomości, przenoszenie nauki, filozofii, sztuki, malarstwa i grawerowania.

Początek XVI wieku w Niemczech upłynął pod znakiem rozkwitu humanizmu i świeckiej nauki skierowanej przeciwko pozostałościom kultury feudalnej. Zwiększone zainteresowanie starożytnością, starożytnymi językami. Wszystkie te zjawiska przybrały w Niemczech swoistą formę. Nie było sekwencji poglądów filozoficznych, że włoscy myśliciele doprowadzili do bezwarunkowej wiary w ludzki umysł. Obecność zasady teologicznej była znacznie wyraźniejsza; dużo więcej było zamieszania, niekonsekwencji, pomieszania pojęć.

W pierwszej ćwierci XVI wieku najbardziej udanym okresem była praca niemieckiego malarza Lucasa Cranacha Starszego. Artysta Cranach był w przyjaznych stosunkach z liderem reformacji, Martinem Lutherem, zilustrował kilka swoich dzieł, więc praca artysty w pełni odzwierciedla ten czas w historii Niemiec.

O pierwszych latach życia artysty wiadomo tylko, że był w Wiedniu w latach 1500-1504; W 1504 r. Cranach został zaproszony do Wittenbergi na dwór elektora saskiego Fryderyka Mądrego, a następnie do końca życia pracował na dworze swoich następców. W Wittenberdze Cranach zajmował stanowisko wybitnego bogatego mieszczanina, wielokrotnie odwiedzanego przez burmistrza miasta, był na czele obszernego warsztatu, w którym powstało wiele prac, w wyniku czego nie zawsze można wyróżnić oryginalne obrazy samego artysty.

Szczególnie wspaniałym miejscem w obrazach Lucasa Cranacha jest natura; wraz z Altdorferem Lucas Cranach może być uważany za przodka sztuki krajobrazu i Niemiec. Dbałość o naturę jest szczególna dla mistrza, poczynając od najwcześniejszych dzieł, które do nas przyszły. Decydującą rolę odgrywa krajobraz w jego słynnym berlińskim obrazie „Odpoczynek na drodze do Egiptu” w 1504 roku.

Tutaj, być może, Cranach najbardziej obrazowo przedstawia naturę swoich rodzinnych Niemiec. Prawdę mówiąc przedstawia północny las, blisko otaczającej go kwitnącej łąki Maryi z dzieckiem i Józefem. Podobnie jak Altdorfer, Lukas Cranach z miłością przekazuje wszystkie szczegóły krajobrazu – drzewa, kwiaty, zioła.

Wnosi do interpretacji legendy Ewangelii elementy narracji gatunkowej, przesłaniając treści religijne.

Z tradycyjnych metod artystycznej interpretacji spisku kościelnego artysta wycofuje się również w „Ukrzyżowaniu” z 1503 roku. Drzeworyty i ryciny miedziane stworzone przez Lucasa Cranacha, odtwarzające sceny z życia dworskiego towarzystwa Wittenbergi, są niezwykle zabawne.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)