Fountain of Youth – Lucas Cranach

Fountain of Youth   Lucas Cranach

Źródłem wiecznej młodości jest legendarna wiosna, przywracająca młodość wszystkim, którzy z niej piją. Legenda o fontannie ma tysiące lat, wspomina Herodot. W różnych okresach historycznych wszystkie narody miały własne legendy o powrocie młodzieży, żywej wody, eliksiru młodości itd.

Lukas Cranach był również zafascynowany tym tematem i napisał wspaniały obraz “Fontanna młodości”. Wtedy mistrz miał już 74 lata i oczywiście interesował się tym tematem.

Pośrodku kompozycji znajduje się basen z fontanną, w którym rozchodzą się nagie młode dziewczyny. Na zdjęciu po lewej stronie wnoszą wózki, starsze, słabe osoby noszone są na noszach. Ludzie wchodzą do źródła i przemieniają się, a teraz na prawym brzegu widzimy młode i piękne kobiety, dzielnych kawalerów, stoły ustawione na ucztę i tańczące pary.