Witamy cię, Maria – Paul Gauguin

Witamy cię, Maria   Paul Gauguin

Artysta stworzył wiele obrazów na tematy religijne, ale nie traktował ich jako wyznawców chrześcijaństwa, ale w sposób, w jaki pragnęła jego twórcza wyobraźnia, nie powstrzymywana przez żadne kanony. “Ave, Mary” to płótno, w którym pogański mistycyzm jest wyraźnie zauważalny, a dzieło, choć zawiera motywy biblijne, ale w dużej mierze obraża uczucia prawdziwych wierzących.

Postacie kobiece leżące w pewnej odległości powodują skojarzenia z intrygą czczenia Mędrców, a obraz Anioła ukrytego w krzakach, który jest raczej trudny do zobaczenia, wiąże się z tematem Zwiastowania, ogłaszając przyjście Zbawiciela na świat.

Dla obrazu głównych Boskich obrazów, które można ustalić tylko dzięki obecności aureoli, Gauguin zabrał miejscowych czarnych Tahitian, a Kościół katolicki, do 1951 r., Surowo zabronił obrazu scen biblijnych, które nie odpowiadają europejskiemu typowi antropologicznemu.

Prawie zwykła fabuła Gauguina, w której jest wiele tajemnic, mistycyzmu i tajemnicy.