Vladimir i Rogneda – Anton Losenko

Vladimir i Rogneda   Anton Losenko

W 1769 roku Losenko wrócił do Petersburga, gdzie został poproszony o namalowanie obrazu dla tytułu akademika malarstwa historycznego. Artysta tworzy dzieło na temat z historii Rosji – “Vladimir and Rogneda”.

Według starożytnych kronik Nowogród książę Włodzimierz poprosił o rękę córkę księcia Połocka Rogvolda, ale po odmowie zaatakował Połock, zabił ojca i braci Rogneda i wziął ją za żonę. Obraz ukazuje kulminację “przeznaczonego przeznaczenia” Rognedy, kiedy Władimir wtargnął do jej komnat i został połączony z jej “niewoli”. O Dacho Losenko portretował Włodzimierza nie jako perfidnego zdobywcę, ale jako człowieka, który żałował swoich czynów – wyrażało to wysokie ideały moralności i humanizmu wieku Oświecenia.

Treść była nowa: przeszłość narodowa stała się fabułą historycznego obrazu, zrównując się z ogólnie przyjętymi scenami starożytnymi i biblijnymi, zgodnie ze statusem hierarchii gatunku. Sukces obrazu przyniósł twórcy nie tylko tytuł akademika, ale także powołanie adiunkta.