Wizja św. Romualda – Andrea Sacchi

Malarz, którego prace należą do wczesnego klasycyzmu europejskiego, Sakki zwrócił się w tym dziele do historii życia św. Romualda. Tom miał sen, który przypominał sen