Portret I. I. Szuwałowa – Anton Losenko

Portret Iwana Iwanowicza Szuwałowa został namalowany przez artystę na krótko przed jego wyjazdem do Paryża. Szuwałow pochodził z biednej i szlachetnej rodziny szlacheckiej. Stając się

Pożegnanie Hectora z Andromachą – Anton Losenko

W 1773 roku Losenko zaczął, ale nie zdążył dokończyć swojego drugiego historycznego obrazu – „Pożegnanie Hectora z Andromachą”; tłumaczy to częściowo szkicowość w obrazowej interpretacji

Vladimir i Rogneda – Anton Losenko

W 1769 roku Losenko wrócił do Petersburga, gdzie został poproszony o namalowanie obrazu dla tytułu akademika malarstwa historycznego. Artysta tworzy dzieło na temat z historii

Tobiy with the Angel – Anton Losenko

Przygody Tobiasza i jego towarzysza i opiekuna, archanioła Rafaela, opisane są w księdze Tobiasza Historia zaczyna się w Niniwie w czasie wypędzania Żydów do Asyrii

Kain – Anton Losenko

W tym okresie Losenko poświęcił wiele uwagi malowniczym szkicom nagiego ciała; w rezultacie pojawiły się słynne płótna „Abel” i „Cain”. Wpływały one nie tylko na