Kain – Anton Losenko

Kain   Anton Losenko

W tym okresie Losenko poświęcił wiele uwagi malowniczym szkicom nagiego ciała; w rezultacie pojawiły się słynne płótna “Abel” i “Cain”. Wpływały one nie tylko na umiejętność dokładnego przekazywania anatomicznych cech ludzkiego ciała, ale także na zdolność do przekazywania im bogactwa obrazowych odcieni tkwiących w żywej naturze.

Jako prawdziwy przedstawiciel klasycyzmu, Losenko przedstawił Kaina jak szkic nagiego modelu. Ten raportujący emeryt pracuje Losenko, wystawiony na wystawie publicznej Imperial Academy of Arts w 1770 roku. Sądząc po raportach A. P. Losenki, napisano w Rzymie, od marca do września 1768 roku.

Nazwa “Kain” otrzymała w XIX wieku. Drugi obraz, zwany “Abel”, znajduje się w Charkowskim Muzeum Sztuk Pięknych. Kain i Abel są synami Adama i Ewy.

Zgodnie z mitem biblijnym najstarszy, Kain, uprawiał ziemię, najmłodszy – Abel, wypasał stada. Krwawy dar Abla był miły Bogu, ofiara Kaina odrzucona. Zazdrosny o swojego brata, Kain go zabił.