Trzy kobiety w kościele – Wilhelm Leibl

Trzy kobiety w kościele   Wilhelm Leibl

Wilhelm Leibl należy do liczby niemieckich malarzy w realistycznym kierunku. Studiował na monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych w Piloti, następnie mieszkał w Paryżu, sztuka G. Courbeta miała duży wpływ na jego twórczość, artysta przeszedł także pasję malowania przez starych mistrzów – Van Dycka, Rubensa, Holbeina. Wracając z Paryża w latach 70. XIX wieku, wytwórnia pracowała w wioskach Górnej Bawarii.

Malował sceny domowe we wnętrzach i pejzażach, portrety.

W tym okresie malarz interesował się przede wszystkim charakterystyką przeniesienia wyglądu modeli. Późniejsze zdjęcia są pisane z wielką liryzmem, bez podkreślania nacisku na obrazy chłopskie. Przykładem jest obraz „Trzy kobiety w Kościele”, którego tematem jest także życie chłopskie w Górnej Bawarii.

Inne znane dzieła: „Autoportret”. 1896. Galeria sztuki w Dreźnie; „Portret artysty P. Ciney-Merscha”. 1869.

Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie; „Łowca”. 1876. Muzea państwowe, Berlin; „Wiejscy politycy”. 1876-1877.

O. Reinhart Collection, Winterthur; „Nerwowa para”. 1876-1877. Shtedelevsky Art Institute, Frankfurt nad Menem.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)