Białe indyki – Claude Monet

Białe indyki   Claude Monet

W historii sztuki Claude Monet wszedł jako jeden z twórców impresjonizmu. Studiował w Paryżu w warsztacie Gleyre, uczęszczał do studia Suis.

Jednak formacja artystyczna Moneta miała miejsce głównie pod wpływem komunikacji na żywo z młodymi artystami o podobnych poglądach: Renoirem, Basilem, Sisleyem, Pissarro, który, podobnie jak Monet, zafascynowany możliwościami malarstwa na wolnym powietrzu, odkrył nowy system obrazkowy zwany “impresjonizmem”.

W przeciwieństwie do swoich poprzedników, którzy pracowali na świeżym powietrzu, impresjoniści malowali sam obraz, a nie szkice, na otwartej przestrzeni. Starali się przekazać zmienność otoczenia światło-powietrze, różnorodność odcieni refleksów barwnych z sąsiedztwa z innymi obiektami, aby uchwycić nie chwilę bycia, ale przekazać zmienność świata, aby stworzyć wrażenie nieustannie zmieniającej się natury. W 1872 roku Monet namalował obraz “Wrażenie.

Wschód słońca”. Nazwa obrazu i nadała nazwę całemu kierunkowi – “impresjonizm”.

Obraz “Białe indyki” został po raz pierwszy wystawiony na wystawie impresjonistów w 1877 r. I jest jednym z najbardziej znanych dzieł artysty. Inne znane prace: “Station Saint-Lazare”. 1876-1877.

Curto Institute, Londyn; “Katedra w Rouen w południe”, “Katedra w Rouen wieczorem”. 1894. Oba – Muzeum Sztuk Pięknych Puszkina.

A. S. Puszkin, Moskwa.