Trzy kobiety w kościele – Wilhelm Leibl

Wilhelm Leibl należy do liczby niemieckich malarzy w realistycznym kierunku. Studiował na monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych w Piloti, następnie mieszkał w Paryżu, sztuka G. Courbeta